Gemeente Noardeast-Fryslân heeft 631 medewerkers waarvan 150 BHV-ers.
De vier Noordoost Friese Gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland. Eerst doormiddel van een ambtelijke fusie per 1 januari 2017, vervolgens door middel van een herindeling voor drie van deze gemeenten per 1 januari 2019 tot Noardeast-Fryslân en de Gemeente Dantumadiel. Door deze herindeling hebben wij gezamenlijk met de preventiemedewerker,
het interne ARBO team en commissie de nieuwe RI&E voor alle 88 locaties opgesteld. Het project wordt eind november gezamenlijk opgeleverd en overhandigd aan de 2 Burgemeesters.

Geef een reactie