Visie Storm Veiligheidprofessionals

Bij Storm veiligheidsprofessionals staat de BHV in het teken van competenties. Volgens de ARBO wet moet u kunnen aantonen competent te zijn om BHV-taken uit te voeren. Middels onze competentiegerichte opleiding stappen wij af van de klassieke BHV-trainingen en zullen uw medewerkers in staat zijn om de basisvaardigheden uit te voeren. Samen met uw organisatie worden vanuit uw RI&E BHV scenario’s beschreven, op basis van restrisico’s. Met deze realistische scenario’s trainen wij binnen uw bedrijf zodat uw BHV-organisatie de basisvaardigheden direct in de praktijk kan toepassen. Het aanleren van theoretische kennis wordt door Storm via E-Learning aangeboden. De cursist kan zijn eigen tempo bepalen. Hierdoor wordt de competentiegerichte opleiding BHV efficiënt en reduceert deze uw opleidingskosten.

CONTACT

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Wij bieden een compleet pakket op het gebied van veiligheid zoals:

 • advisering
 • consultancy
 • begeleiding
 • middelen
 • onderhoud
 • verzekeringen

MAATWERK

Als specialist is Storm in staat het veiligheidsadvies af te stemmen op de bedrijfsspecifieke risico’s. Dit vergroot de herkenbaarheid en betrokkenheid bij de klant. Binnen de wettelijke kaders wordt de inhoud van het advies aangepast aan uw specifieke risico’s, zodat ook bedrijfsspecifieke risico’s realistisch beheerst worden. Hierdoor kunnen wij direct op de praktijksituatie inspelen.

VEILIGHEIDSKUNDIG ADVIES

Storm heeft een netwerk van hooggekwalificeerde veiligheidsdeskundigen. Zij worden voortdurend bijgeschoold. Door middel van intercollegiaal overleg wordt hun kennis op peil gehouden, waardoor zij ook bij complexe problematiek met de klant tot een pragmatische oplossing komen.

INTERNE ORGANISATIE

Wij beschikken over een goed uitgeruste backoffice voor het effectief bijhouden van uw administratie. Klantgerichtheid, service en innovatie staan bij Storm bovenaan!

Wij beschikken over een goed uitgeruste backoffice voor het effectief bijhouden van uw administratie. Klantgerichtheid, service en innovatie staan bij Storm bovenaan!

KOSTENBESPARING

Door het competentiegericht onderwijs wordt de training zo efficiënt mogelijk ingedeeld. Het aanleren van theoretische kennis wordt door Storm via E-learning aan de cursisten aangeboden. De cursist kan zijn eigen tempo en moment bepalen. Hierdoor wordt de competentiegerichte opleiding BHV efficiënt en reduceert deze uw opleidingskosten.

VEILIGHEIDSACADEMIE

Onze veiligheidsacademie is ontwikkeld om zo realistisch mogelijk te kunnen trainen. Onze veiligheidsacademie is multi-inzetbaar en flexibel waardoor incidentscenario’s realistisch nagebootst kunnen worden. Hoe is het om hitte, rook en vuur van dichtbij te ervaren?

De veiligheidsacademie fungeert als proeftuin voor nieuwe veiligheidssystemen zoals bijvoorbeeld nieuwe communicatietechnieken op basis van GSM waarmee je snel grote groepen kunt alarmeren en informeren.

Over ons

Wij werken uitsluitend met gecertificeerde instructeurs waarbij de instructie bevoegdheid van het NIBHV als minimum wordt gehanteerd. De verschillende instructie bevoegdheden worden herhaald conform de certificeringseisen. De instructeur houdt zich bezig met het vakbekwaam maken en houden van functionarissen op zijn eigen vakinhoudelijke expertise. Daarnaast assisteert hij binnen uw organisatie oefenleiders bij het uitvoeren van oefeningen. Hij zorgt ervoor dat zijn eigen vakbekwaamheid op niveau is, zowel vakinhoudelijk als didactisch. Hij beschikt over de vakinhoudelijke verdiepende kennis die hem in staat stelt om boven de stof te staan. Dit is een essentieel onderdeel van het kunnen overdragen van de vereiste kennis en vaardigheden.

Binnen de veiligheidsketen (Pro-actie, Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg), valt de functie instructeur onder de schakel Preparatie. De instructeur kan binnen verschillende culturen/disciplines en op verschillende niveaus samenwerken. De instructeurs beheersen de Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift en daarnaast kunnen zij de Friese taal spreken en verstaan.

Onze instructeurs:

 • Gerben Ligthart, 12 jaar ervaring in het geven van Brandweertrainingen, NIBHV Brand en Eerste hulp examinator en Oranje Kruis EHBO instructeur.
 • Richard Nieuwland, 10 jaar ervaring in het geven van Maritieme trainingen, Rode en Oranje Kruis EHBO instructeur en NIBHV Eerste hulp examinator.
 • Rinse Buma, 3 jaar ervaring in het geven van Maritieme trainingen, DJI voor defensie, NIBHV Brand en Eerste hulp examinator, Oranje Kruis EHBO instructeur, Stop de bloeding instructeur, TCCC Instructeur voor defensie.
 • Sjors de Beijer, 17 jaar ervaring in het geven van Brandweertrainingen, Oranje en Rode Kruis instructeur, Maritiem, Offshore,
  VCA SSVV, NIBHV Brand en Eerste hulp examinator en Hoger Veiligheidskundige.
  Wij hebben deze instructeurs voor u geselecteerd omdat zij met hun diversie specialisme de verschillende maatwerk BHV trainingen voor u cursisten kunnen verzorgen waarbij zij vanuit hun praktijk ervaring de lessen op een zo realistische en boeiende manier kunnen overdragen. Zij fungeren daarnaast als back-up, waardoor bij uitval de informatie van de cursus, achtergrond en organisatie bij meerdere instructeurs bekend zijn en zij elkaars cursus naadloos over kunnen nemen.

Storm Veiligheidsdiensten

Neem contact op met ons team en informeer naar de mogelijkheden. Ze zijn er klaar voor!