Visie Storm Veiligheidprofessionals

Bij Storm veiligheidsprofessionals staat de BHV in het teken van competenties. Volgens de ARBO wet moet u kunnen aantonen competent te zijn om BHV-taken uit te voeren. Middels onze competentiegerichte opleiding stappen wij af van de klassieke BHV-trainingen en zullen uw medewerkers in staat zijn om de basisvaardigheden uit te voeren. Samen met uw organisatie worden vanuit uw RI&E BHV scenario’s beschreven, op basis van restrisico’s. Met deze realistische scenario’s trainen wij binnen uw bedrijf zodat uw BHV-organisatie de basisvaardigheden direct in de praktijk kan toepassen. Het aanleren van theoretische kennis wordt door Storm via E-Learning aangeboden. De cursist kan zijn eigen tempo bepalen. Hierdoor wordt de competentiegerichte opleiding BHV efficiënt en reduceert deze uw opleidingskosten.

CONTACT

ALLES ONDER ÉÉN DAK

Wij bieden een compleet pakket op het gebied van veiligheid zoals:

  • advisering
  • consultancy
  • begeleiding
  • middelen
  • onderhoud
  • verzekeringen

MAATWERK

Als specialist is Storm in staat het veiligheidsadvies af te stemmen op de bedrijfsspecifieke risico’s. Dit vergroot de herkenbaarheid en betrokkenheid bij de klant. Binnen de wettelijke kaders wordt de inhoud van het advies aangepast aan uw specifieke risico’s, zodat ook bedrijfsspecifieke risico’s realistisch beheerst worden. Hierdoor kunnen wij direct op de praktijksituatie inspelen.

VEILIGHEIDSKUNDIG ADVIES

Storm heeft een netwerk van hooggekwalificeerde veiligheidsdeskundigen. Zij worden voortdurend bijgeschoold. Door middel van intercollegiaal overleg wordt hun kennis op peil gehouden, waardoor zij ook bij complexe problematiek met de klant tot een pragmatische oplossing komen.

INTERNE ORGANISATIE

Wij beschikken over een goed uitgeruste backoffice voor het effectief bijhouden van uw administratie. Klantgerichtheid, service en innovatie staan bij Storm bovenaan!

Wij beschikken over een goed uitgeruste backoffice voor het effectief bijhouden van uw administratie. Klantgerichtheid, service en innovatie staan bij Storm bovenaan!

KOSTENBESPARING

Door het competentiegericht onderwijs wordt de training zo efficiënt mogelijk ingedeeld. Het aanleren van theoretische kennis wordt door Storm via E-learning aan de cursisten aangeboden. De cursist kan zijn eigen tempo en moment bepalen. Hierdoor wordt de competentiegerichte opleiding BHV efficiënt en reduceert deze uw opleidingskosten.

VEILIGHEIDSACADEMIE

Onze veiligheidsacademie is ontwikkeld om zo realistisch mogelijk te kunnen trainen. Onze veiligheidsacademie is multi-inzetbaar en flexibel waardoor incidentscenario’s realistisch nagebootst kunnen worden. Hoe is het om hitte, rook en vuur van dichtbij te ervaren?

De veiligheidsacademie fungeert als proeftuin voor nieuwe veiligheidssystemen zoals bijvoorbeeld nieuwe communicatietechnieken op basis van GSM waarmee je snel grote groepen kunt alarmeren en informeren.

Over ons

Wij werken uitsluitend met gecertificeerde instructeurs, waarbij het NIBHV als minimumeis wordt gehanteerd voor instructiebevoegdheid. De verschillende instructiebevoegdheden worden regelmatig herhaald om aan de certificeringseisen te voldoen. De instructeur heeft als taak om functionarissen vakbekwaam te maken en te houden op zijn eigen vakgebied. Bovendien ondersteunt hij oefenleiders binnen uw organisatie bij het uitvoeren van oefeningen. Hij zorgt ervoor dat zijn eigen vakbekwaamheid op niveau blijft, zowel vakinhoudelijk als didactisch, en beschikt over verdiepende kennis die hem in staat stelt om de vereiste kennis en vaardigheden over te dragen op cursisten.

De functie van instructeur valt binnen de schakel Preparatie van de veiligheidsketen (Pro-actie, Preventie, Preparatie, Repressie en Nazorg). De instructeur kan op verschillende niveaus en binnen verschillende culturen/disciplines samenwerken. Onze instructeurs beheersen de Nederlandse taal vloeiend in woord en geschrift en zijn daarnaast in staat om Fries te spreken en te verstaan.

Onze instructeurs:

Jan Willem Bosma heeft 5 jaar ervaring in het geven van NIBHV Brand en Medisch en EHBO Rode Kruis trainingen. Met zijn defensie achtergrond weet hij scenario trainingen realistisch weer te geven.

Sven Wubbolts heeft 3 jaar ervaring in het geven van NIBHV brand trainingen en het opzetten van maatwerk scenario trainingen. Met zijn sportachtergrond weet hij mensen moeiteloos te motiveren om het beste uit zichzelf te halen.

Ian Tighelaar heeft 2 jaar ervaring in het geven van NIBHV Brand en Medisch en EHBO Rode Kruis trainingen. Met zijn defensie achtergrond weet hij scenario trainingen realistisch weer te geven.

Gerben Ligthart heeft 12 jaar ervaring in het geven van Brandweertrainingen en is tevens NIBHV Brand en Eerste Hulp examinator en Oranje Kruis EHBO instructeur.

Rinse Buma heeft 5 jaar ervaring in het geven van Maritieme trainingen en is tevens DJI voor Defensie, NIBHV Brand en Eerste Hulp examinator, Oranje Kruis EHBO instructeur, Stop de Bloeding instructeur en TCCC Instructeur voor Defensie.

Sjors de Beijer heeft 17 jaar ervaring in het geven van Brandweertrainingen en is instructeur bij het Oranje en Rode Kruis. Hij heeft ervaring in Maritieme, Offshore en VCA SSVV trainingen. Hij is tevens NIBHV Brand en Eerste Hulp examinator en Hoger Veiligheidskundige.

Wij hebben deze instructeurs zorgvuldig geselecteerd vanwege hun diverse specialismen. Zij zijn in staat om maatwerk BHV trainingen te verzorgen voor onze cursisten, waarbij zij vanuit hun praktijkervaring de lessen op een realistische en boeiende manier kunnen overdragen. Bovendien fungeren zij als back-up, waardoor bij uitval de informatie van de cursus, achtergrond en organisatie bij meerdere instructeurs bekend is en zij elkaars cursus naadloos kunnen overnemen.

Storm Veiligheidsdiensten

Neem contact op met ons team en informeer naar de mogelijkheden. Ze zijn er klaar voor!