Omgaan met alarmmeldingen

Wees goed voorbereid zodat je bij een alarmmelding weet wat je moet doen!

Uw medewerkers leren een alarmmelding aan te nemen en deze op een systematische wijze te verwerken. Ook krijgen ze inzicht in de belangrijke rol van het ontvangen van een alarmmelding. Deze training wordt, vooraf, op maat samengesteld aan de hand van de geldende ontruimingsinstructies van uw organisatie.

Inhoud training:
• Wat staat er in het ontruimingsplan / bedrijfsnoodplan;
• De taakstelling van de ontvanger van een alarmmelding;
• Samenwerking met overige deelnemers aan de BHV;
• Hoe komt een melding binnen;
• Hoe te handelen bij een ongeval;
• Hoe te handelen bij een brand;
• Hoe te handelen bij een bommelding

Storm Veiligheidsprofessionals bieden een compleet pakket op het gebied van veiligheid zoals:

  • advisering
  • consultancy
  • begeleiding
  • middelen
  • onderhoud
  • verzekeringen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact met ons op en informeer naar de kosten en mogelijkheden.