CO2 Prestatieladder

Instrument om inzicht te krijgen in het energiegebruik en de CO2 –emissie, om deze vervolgens te kunnen verminderen.

Wat is de CO2-prestatieladder
De CO2-Prestatieladder is het snelst groeiende certificeerbare MVO-instrument in Nederland en heeft een aantal voordelen voor uw bedrijf. Ten eerste stimuleert de CO2-Prestatieladder bedrijven om hun eigen energieverbruik en CO2-uitstoot te kennen én te verminderen. De aantoonbare inspanning om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen kan worden beloond bij aanbestedingen in de vorm van een (fictieve) korting op de inschrijfprijs.Het tweede voordeel is dat uw bedrijf met de CO2-Prestatieladder een kostenbesparing op de energierekening behaalt.

Gaat mijn bedrijf kosten besparen?
Uw bedrijf kan de CO2-Prestatieladder invoeren en laten certificeren door een erkende certificerende instantie. Deze certificatie is een voorwaarde om voor het fictieve gunningsvoordeel in aanmerking te komen. Verder wordt met deze certificatie structurele aandacht voor energiebesparende maatregelen gewaarborgd en daarmee kostenbesparing gerealiseerd.

Aan de slag met de CO2-prestatieladder
De opzet van de CO2-Prestatieladder is praktisch ingericht. Zo kunnen bedrijven zelf hun ambitie en de bijbehorende maatregelen opstellen.
De doorlooptijd van de invoering bedraagt normaal gesproken tussen de 3 en 6 maanden. Voor de certificatie is het belangrijk dat het bedrijf aantoont welk inzicht en ambitie het heeft aangaande CO2-reductie en energiebesparing. Met een Plan van Aanpak weet u waar u aan toe bent.

Begin nu met geld besparen!
Steeds meer bedrijven realiseren zich dat groen ondernemen maatschappelijk aanzien oplevert én geld oplevert.  Hoe sneller u begint met de CO2-Prestatieladder, hoe meer geld u bespaart.  Uw eerste stap is het uitvoeren van een energie audit.

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Storm Veiligheidsprofessionals bieden een compleet pakket op het gebied van veiligheid zoals:

advisering
consultancy
begeleiding
middelen
onderhoud
verzekeringen
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact met ons op en informeer naar de kosten en mogelijkheden.