First Responder bedrijfsnoodorganisatie

Een bedrijfsnoodorganisatie is de fysieke veiligheidsorganisatie op maat van een bedrijf of instelling.

Veel bedrijven en instellingen in Nederland doen er alles aan om de continuïteit van hun bedrijfsvoering te waarborgen. Een veilige werkomgeving voor hun werknemers is hierbij een eerste vereiste.

Om bij eventuele incidenten iedereen in veiligheid te brengen, de schade te beperken en/of het incident te bestrijden maakt een groot aantal bedrijven gebruik van een bedrijfsnoodorganisatie (bno). Een bno is de fysieke veiligheidsorganisatie op maat van een bedrijf of instelling. Afhankelijk van de risico’s van het bedrijf of de instelling kan de bno uit één of meer van de volgende onderdelen bestaan: bedrijfshulpverlening (BHV), First Responders bno of bedrijfsbrandweer.

Van een bedrijfsbrandweer is formeel alleen sprake bij een aanwijzing daartoe door de veiligheidsregio. Niet-aangewezen bedrijfsbrandweren vallen formeel onder de door de Arbowet aangestuurde BHV-organisatie. De Arbowet stelt dat First Responders bno verplicht zijn tot het volgen van een opleiding. In artikel 5 (RI&E) van de Arbowet wordt aangegeven hoe werkgevers de risico’s (met gevaarlijke stoffen) moeten inventariseren en welke maatregelen ze nemen (een plan van aanpak).

In artikel 8 (Voorlichting en onderricht) wordt geëist dat werknemers goed geëquipeerd, geïnstrueerd, opgeleid en geoefend zijn.  Dit geldt dus ook voor optreden met gevaarlijke stoffen en ongewilde gebeurtenissen. Het uitgangspunt is dat de te volgen opleiding moet worden gebaseerd op de installatiescenario’s en incidentscenario’s van het bedrijf. Het gaat dus om maatwerk. Hetzelfde geldt voor First Responders bno.

Het First Responder bno systeem is ontwikkeld door NIBHV in samenwerking met het Instituut voor Fysieke Veiligheid(IFV), de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) en de Stichting Calamiteitenbeheersing in Bedrijven en Organisaties (Stichting CABO). Dit resulteert in een opleidingsaanbod dat uit diverse modulen bestaat. De Risico-, Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) en de daaruit voortvloeiende incidentscenario’s bepalen welke modulen First Responders bno het beste kunnen volgen. Bedrijven bepalen in samenspraak met erkende opleidingsinstituten een opleidings- en oefenplan waarmee de First Responders bno worden opgeleid en geoefend.

Storm Veiligheidsprofessionals bieden een compleet pakket op het gebied van veiligheid zoals:

  • advisering
  • consultancy
  • begeleiding
  • middelen
  • onderhoud
  • verzekeringen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact met ons op en informeer naar de kosten en mogelijkheden.