VCA certificaat of VCA diploma Als Storm Veiligheidsprofessionals ondersteunen wij niet alleen individuele medewerkers bij het behalen van hun VCA-diploma, maar begeleiden wij ook bedrijven bij het behalen van hun VCA-certificering van 1 ster tot VCA P. Het behalen van een VCA-diploma is nuttigĀ  voor individuele medewerkers, omdat het bijvoorbeeld een vereiste kan zijn bij…

Lees meer

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het. Het is niet de bedoeling van deze norm uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is…

Lees meer

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk worden verminderd. ISO 14001-certificatie is niet…

Lees meer

De PGS15 is de richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.

Lees meer

De ATEX-richtlijnen hebben tot doel om de veiligheid en gezondheid van werknemers in gebieden met explosiegevaar te waarborgen (ATEX 153) en draagt middels de ATEX 114 bij tot het vrije handelsverkeer binnen de EU voor materieel en beveiligingssystemen die in deze gebieden worden toegepast.

Lees meer

De ADR veiligheidsadviseur is een expert op het gebied van de huidige voorschriften met betrekking tot het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen. Storm Veiligheidsdiensten geeft gevaarlijke stoffen advies, controleert de huidige voorschriften, stelt een verplicht ADR veiligheidsjaarverslag op en een audit- en adviesrapport voor verslag van verbeteringen die de veiligheid van u en…

Lees meer