Veiligheidsinstructeur
BHV en EHBO

Veiligheidsinstructrice BHV

Veiligheidskundige MVK
Brandpreventie deskundige

Veiligheidsinstructeur
BHV en EHBO

Adviseur en instructeur opleidingen en veiligheid
Integraal Veiligheidskundige

Johan Zwier

Adviseur
Opleidingen

VCA certificaat of VCA diploma Als Storm Veiligheidsprofessionals ondersteunen wij niet alleen individuele medewerkers bij het behalen van hun VCA-diploma, maar begeleiden wij ook bedrijven bij het behalen van hun VCA-certificering van 1 ster tot VCA P. Het behalen van een VCA-diploma is nuttig  voor individuele medewerkers, omdat het bijvoorbeeld een vereiste kan zijn bij…

De ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. ISO 9001 wordt ook wel als volgt versimpeld weergegeven: zeg wat je doet, doe wat je zegt en bewijs het. Het is niet de bedoeling van deze norm uniformiteit van kwaliteitssystemen af te dwingen. ISO 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of de organisatie in staat is…

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk worden verminderd. ISO 14001-certificatie is niet…

De PGS15 is de richtlijn voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Voor de bepaling van het vereiste beschermingsniveau is uitgegaan van de huidige stand der techniek die geldt voor de bouwkundige uitvoering van opslagvoorzieningen, brandbestrijdingssystemen en arbeidsmiddelen.