Advies

Welkom op onze adviespagina!

Als bedrijf wilt u de veiligheid van uw werknemers en klanten waarborgen en de bedrijfsrisico’s minimaliseren. Om dit te bereiken, is het van cruciaal belang om een ​​goed plan te hebben. Storm Veiligheidsprofessionals biedt verschillende adviesdiensten aan om uw bedrijf te helpen bij het beoordelen en beheersen van de veiligheids- en bedrijfsrisico’s.

RI&E: risico-inventarisatie en -evaluatie is een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeheer van een bedrijf. Het is een systematische inventarisatie van de veiligheidsrisico’s en bedrijfsrisico’s binnen uw organisatie. Onze experts kunnen u helpen bij het uitvoeren van een RI&E en het opstellen van een veiligheidsplan dat aansluit bij de risicobeoordeling.

Een bedrijfsnoodplan is een noodzakelijk document om snel en effectief te kunnen handelen bij calamiteiten. Het plan beschrijft de bedrijfshulpverlening (BHV), noodprocedures en de communicatie en coördinatie bij een noodsituatie. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het opstellen van een compleet bedrijfsnoodplan dat aan alle wettelijke eisen voldoet.

Een ontruimingsplan is van vitaal belang om snel en veilig te kunnen evacueren in geval van een noodsituatie. Onze experts kunnen u helpen bij het opstellen van ontruimingsprocedures en een evacuatieplan dat aansluit bij uw bedrijfssituatie. Wij kunnen u ook helpen bij het ontwerpen van duidelijke en zichtbare nooduitgangen, noodverlichting en nooduitgangsborden. Een vluchtwegplattegrond is hierbij onmisbaar.

Het VCA-systeem (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) is een belangrijk certificaat voor bedrijven die werkzaam zijn in risicovolle branches zoals de bouw of industrie. Onze experts kunnen u helpen bij het behalen van een VCA-certificaat en het bieden van VCA-cursussen en -opleidingen om uw medewerkers op te leiden tot veiligheidsexperts.

Het ISO-systeem (International Organization for Standardization) omvat internationale normen voor kwaliteitsmanagement, milieumanagement en veiligheidsmanagement. Onze adviseurs kunnen u helpen bij het verkrijgen van een ISO-certificering die uw bedrijf erkent als een organisatie die voldoet aan de internationale standaarden voor kwaliteit, milieu en veiligheid.

Als u op zoek bent naar advies op het gebied van veiligheid en bedrijfsrisico’s, bent u bij Storm Veiligheidsprofessionals aan het juiste adres.

Hiervoor hebben wij de volgende producten:

  • Van QuickScan  Bedrijfsnoodplan naar het BNO plan conform de NEN 8112
  • Van QuickScan Ontruimingsplan naar Ontruimingsplan conform de NEN 8112
  • Van QuickScan BHV plan BHV plan conform de NEN 8112
  • Van QuickScan Ontruimingsplattegronden naar ontruimingsplattegrond conform de NEN1414
  • Van QuickScan RI&E naar digitale en dynamische RI&E
  • RI&E toets en advies rapportage door gecertificeerd kerndeskundige
  • Digitaal en dynamisch VCA systeem van 1 ster tot VCA P
  • Digitaal en dynamisch ISO 9001 systeem

Waarom Storm Veiligheidsprofessionals?

Hoge Kwaliteit

Professioneel

Gecertificeerd

Duidelijke communicatie

Flexibel en klantgericht

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze diensten op het gebied van RI&E, bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan, VCA- en ISO-systemen.