Quickscan

Met een Quickscan van Storm Veiligheidsdiensten zie je snel door de bomen het bos weer!

Tijdens de BHV-scan in relatie tot de bedrijfshulpverlening zullen de onderstaande onderdelen beoordeeld worden:

 

• Risico-inventarisatie & Evaluatie (meest recente versie)
• Vluchtwegen
• Algemene veiligheid
• Blusmiddelen
• Nood- en transparantverlichting
• Brandmeldinstallaties, inclusief handbrandmelders
• Ontruimings- en alarmeringsinstallaties, inclusief bediening
• Gevaarlijke ruimten/plaatsen en gevaarlijke stoffen
• BHV-organisatie, opleidingen, oefeningen e.d., bedrijfsnoodplan, ontruimingsplan, aanvalsplan
• Ontruimingsinstructies

Aan de hand van de BHV-scan ontvangt u van ons een adviesrapport  waarin bovenstaande onderdelen zijn verwerkt. Als vervolg hierop ontvangt u ook direct een offerte voor eventuele vervolgstappen om onvolkomenheden op te lossen. Bij akkoord op minimaal één van de vervolgproducten krijgt u het bedrag van de BHV-scan als korting weer terug!

 

Mocht u meer informatie willen omtrent de BHV scan of heeft u nog vragen, neem dan contact met ons op.

Via de RI&E scan wordt, door middel van een rondgang door uw bedrijf en het bekijken van de aanwezige plannen, een rapportage gemaakt over hoe het op dat moment met uw ARBO-omgeving is gesteld.

Indien onvolkomenheden worden aangetroffen worden deze opgenomen in de genoemde rapportage. Deze rapportage geeft een onafhankelijke algemene indruk weer op het gebied van de volgende onderwerpen:

 • ARBO- en ziekteverzuimbeleid
 • Algemene inrichting gebouwen
 • Algemene voorzieningen werkplekken, terreinen en bedrijfshulpverlening
 • Fysische factoren
 • Gevaarlijke stoffen en biologische agentia (o.a. PGS15 en ADR )
 • Fysieke belasting
 • Werkplekinrichting
 • Arbeidsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Visuele informatie
 • Functie-inhoud en werkdruk
 • Werk- en rusttijden.

Aan de hand van de scan ontvangt u van ons een adviesrapport  waarin bovenstaande onderdelen in zijn verwerkt. Als vervolg hierop ontvangt u ook direct een offerte voor eventuele vervolgstappen om onvolkomenheden op te lossen. Bij akkoord op minimaal één van de vervolgproducten krijgt u het bedrag van de RI&E scan als korting weer terug!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseur

De veiligheidsscan is een gecombineerde versie van onze RI&E- en BHV-scan. Via deze scan wordt uw complete veiligheidsorganisatie onder de loep genomen. Het grote voordeel van deze gecombineerde scan is dat u direct weet hoe uw organisatie ervoor staat. Bijkomend voordeel is dat u met de veiligheidsscan ten opzichte van de ARBO- en BHV-scan samen geld bespaart!

Storm Veiligheidsprofessionals bieden een compleet pakket op het gebied van veiligheid zoals:

 • advisering
 • consultancy
 • begeleiding
 • middelen
 • onderhoud
 • verzekeringen

Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact met ons op en informeer naar de kosten en mogelijkheden.